MENU

MGA PARAAN PARA HANAPIN ANG PANGALAN SA MGA BATCHES NG COMELEC IDs NA NASA WEBSITE

  • PRESS CONTROL F OR F3 PARA SA PAGHAHANAP NG INYONG PANGALAN.
  • I-PRINT ANG PAGE KUNG SAAN KASAMA ANG PANGALAN.
  • DALAHIN ANG PRINTED PAGE SA CONSULATE PARA SA MABILIS NA PAGKUHA NG ID.
  • TANDAAN ANG BATCH AT PART NUMBERS.
  • KUNG MAY REPRESENTATIVE SA PAGKUHA NG VOTER'S ID, KAILANGAN ANG AUTHORIZATION LETTER, KOPYA NG PASSPORT/ID NG MAY-ARI NG VOTER'S ID AT KOPYA NG PASSPORT/ID NG REPRESENTATIVE.
  • RELEASING (SUNDAY TO THURSDAY  8:00am - 5:00pm) (EXCEPT LEGAL HOLIDAYS).
 LIST OF VOTERS IDs PER BATCH (As of 24 February 2016)
1st BATCH  3rd BATCH  4th BATCH  10th BATCH 22th BATCH  23rd BATCH  24th BATCH  26th BATCH  27th BATCH 28th BATCH 29th BATCH  30th BATCH  31st BATCH 32nd BATCH
Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 1
Part 2 Part 2     Part 2  Part 2  Part 2 Part 2   Part 2 Part 2   Part 2
Part 3 Part 3       Part 3       Part 3   Part 3
  Part 4                   Part 4
  Part 5                    
  Part 6                    
                     

  LIST OF VOTER'S IDS As of February 2017