MENU

ePPTappointment

Special Consular in Dubai

MgaPaalala/Reminders:

IWASAN ANG PAGKUHA NG DOBLENG APPOINTMENT.

Iwasan ang pagkuha ng dobleng appointment upang di mapuno agad ang appointment system at mabigyan ng pagkakataon ang iba pang mga aplikante na makakuha ng kanilang appointment.   Ang pagkuha ng higit pa sa isang appointment ay maaaring maging sanhi upang di nyo matanggap ang confirmation ng inyong appointment o ang pagpapawalang bisa nito.

(Applicants are advised to avoid multiple bookings so as not to clog the appointment system and allow other applicants to book appointments. Multiple bookings may prevent you from receiving your booking confirmation and may lead to cancellation of your appointment.)

NOTE:

   Minors (aged 12 and below), senior citizens (aged 60 and above) seafarers, person of determination or PWD (with medical report), pregnant women (with medical certificate) and those working as household service workers (i.e., nannies, family drivers, household helps).