MENU

ePPTappointment

Mga Paalala/Reminders:

IWASAN ANG PAGKUHA NG DOBLENG APPOINTMENT.

Iwasan ang pagkuha ng dobleng appointment upang di mapuno agad ang appointment system at mabigyan ng pagkakataon ang iba pang mga aplikante na makakuha ng kanilang appointment.   Ang pagkuha ng higit pa sa isang appointment ay maaaring maging sanhi upang di nyo matanggap ang confirmation ng inyong appointment o ang pagpapawalang bisa nito.

(Applicants are advised to avoid multiple bookings so as not to clog the appointment system and allow other applicants to book appointments. Multiple bookings may prevent you from receiving your booking confirmation and may lead to cancellation of your appointment.)

Sa pagnanais na higit na mapainam, mapabilis at mapabuti ang serbisyo kaugnay ng pasaporte, inilatag ng Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates ang Passport Appointment Portal na ito.

Ang lahat ay inaanyayahang gamitin ng wasto ang portal upang makinabang ang higit na nakararami. Ang ating wastong pagtugon at pakikiisa sa sistema ang mabuti at tamang paraan para ito ay magtagumpay. Makakaasa po kayo na ipagpapatuloy pa ang pagsisikap na maisaayos ang proseso para sa ikakaginhawa ng lahat. 

NOTE:

   Minors (aged 12 and below), senior citizens (aged 60 and above) seafarers, person of determination or PWD (with medical report), pregnant women (with medical certificate) and those working as household service workers (i.e., nannies, family drivers, household helps).   They may proceed directly to the Courtesy Lane of the Consulate at any time between 8:00 A.M. to 3:30 P.M., from Sunday to Thursday (except during legal holidays).

PROCEDURE FOR E-PASSPORT APPLICATION