MENU

ePPTappointment

Special Consular.

MgaPaalala/Reminders:

IWASAN ANG PAGKUHA NG DOBLENG APPOINTMENT.

Iwasan ang pagkuha ng dobleng appointment upang di mapuno agad ang appointment system at mabigyan ng pagkakataon ang iba pang mga aplikante na makakuha ng kanilang appointment.   Ang pagkuha ng higit pa sa isang appointment ay maaaring maging sanhi upang di nyo matanggap ang confirmation ng inyong appointment o ang pagpapawalang bisa nito.

(Applicants are advised to avoid multiple bookings so as not to clog the appointment system and allow other applicants to book appointments. Multiple bookings may prevent you from receiving your booking confirmation and may lead to cancellation of your appointment.)

PASSPORT APPOINTMENT FOR THE SPECIAL CONSULAR SERVICE for FUJAIRAH

Magkakaroon ng Special Consular Mission para sa Kabayan natin sa FUJAIRAH sa Biyernes, 14 Setyembre 2018, 8:00 A.M. – 5:00 P.M. sa Concorde Hotel, Fujairah. Mangyaring kumuha lamang po ng appointment sa pamamagitan ng pagsunod sa instructions sa portal na ito. Paki-print ng confirmation message ng inyong appointment at ipakita sa Consular Officers sa araw ng Special Consular Mission.

(There will be a Special Consular Mission for Filipinos in FUJAIRAH on Friday, 14 September 2018, 8:00 A.M. – 5:00 P.M. at Concorde Hotel, Fujairah. Please book your appointment by following instructions in this portal.  Please print the confirmation message and present it to the Consular Officers on the day of the Special Consular Mission.)