MENU

 

 CG DueñasPhilippine Consul General in Dubai and Northern Emirates

Mga minamahal kong kababayan sa Dubai at Hilagang Emirates!

Malugod kong ibinabalita sa inyo na ang ating Konsulado Panlahat ay nasa bago na nitong tahanan. Maliban sa higit itong mas malawak  kung ihahambing sa dating lokasyon, hindi rin maitatatwa na higit itong kaaya-aya sa paningin. Ngayon, mas napahuhusay pa ang serbisyo publiko. Sa inyong pakikipagtulungan, napananatili natin ang kalinisan, kaayusan, at kagandaan ng ating bagong tahanan. Nawa’y magpatuloy po tayong may pagmamalasakit at pagpapahalaga sa ating Konsulada Panlahat at mga gawain nito.

Ang pagnanais na higit pang mapabuti ang aming paglilingkod sa inyo ang siyang pangunahing dahilan sa pagbabagong ito ng ating website. Lubos kaming umaasa na sa pamamagitan nito, higit naming maipapaabot sa inyo ang mga dapat ninyong mabatid ukol sa gawain ng Konsulada Panlahat. Nawa’y maging mabisang gabay ito sa pakikitungo ninyo sa aming tanggapan upang higit na mapabuti at mapaginhawa ang inyong pagbisita sa ating Konsulada Panlahat.

Anumang mga pagnanais, kahilingan, at kuru-kuro para sa higit na pagpapabuti ng aming paglilingkod ay aming inaanyayahan. Walang hindi natutugunan ang magandang pag-uusap. Bukas po ang aming tanggapan lalo at higit sa mga taal na nangangailangan.