REMINDER: ONLY THOSE WITH APPOINTMENT CAN GO INSIDE THE CONSULATE... PAALALA: ANG MGA MAY APPOINTMENT LAMANG PO ANG MAKAKAPASOK SA LOOB NG KONSULADO.