MENU

PUBLIC ANNOUNCEMENT

No. 03-2021 

EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION ANNIVERSARY

SPECIAL NON-WORKING HOLIDAY, 25 FEBRUARY 2021

Following the announcement of the Philippine Embassy in Abu Dhabi, please be informed that the Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates will be closed on 25 February 2021 (Thursday), in observance of EDSA People Power Revolution Anniversary as a Special Non-Working Day in accordance with Presidential Proclamation No. 986, s.2020.

All applicants who availed consular services on this day will be notified through email on the days they may be accommodated.

11 February 2021, Dubai, UAE

 

 

PAMPUBLIKONG ANUNSYO

No. 03-2021 

ANIBERSARYO NG EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION

SPECIAL NON-WORKING HOLIDAY, IKA-25 PEBRERO 2021

Kasunod ng anunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, ipinapaalam ng Konsulado ng Pilipinas sa Dubai at Hilagang Emirates na ito ay sarado sa publiko sa Ika-25 ng Pebrero 2021 (Huwebes), sa pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, isang Special Non-Working Day alinsunod sa Presidential Proclamation No. 986, s.2020.

Lahat ng kliyente na may appointment sa araw na ito ay makakatanggap ng mensahe sa kanilang email kung kailan sila maaaring maserbisyuhan.

11 Pebrero 2021, Dubai, UAE