MENU

     Ang Konsulado ay nagpapa-alala sa lahat tungkol sa pag-gamit ng kanilang pasaporte bilang kafala para sa panandaliang paglaya ng kapwa Pilipino na nasasangkot sa usaping legal sa UAE, may kapalit man itong pera o wala.

      Ang pasaporte ay pag-aari ng Pamahalaan ng Pilipinas, at bagamat ang pag-gamit dito bilang kafala ay legal sa UAE, maraming kaso ang natatanggap ng Konsulado kung saan ang pasaporteng naka-kafala ay hindi na muling makuha sa mga autoridad dahil sa hindi na paglitaw muli ng taong lumaya gamit ito.

      Isa sa mga problemang dulot nito ay ang pagka-antala o delay sa renewal ng pasaporte o paglalapat ng bagong employment visa sa pasaporte ng may-ari nito. 

        Ang Konsulado ay nagpapa-alala sa lahat na isiping mabuti bago gamitin ang kanilang pasaporte bilang kafala.