MENU

      Ang lahat po ay pinapayuhan na maging mapanuri sa mga nanghihikayat na lumipat at magtrabaho sa bansang Turkey dahil sa pangakong mas mataas na sahod. 

     Kami po nakatanggap ng impormasyon tungkol sa mga manggagawang Filipino na nahikayat na lumipat sa Turkey MULA DUBAI na ngayon po ay nakakaranas ng problema sa Turkey sapagkat imbes na mas maganda at permanenteng trabaho, sila po ay inililipat-lipat sa ibat't-ibang mga employers. 

      Tayo pong lahat ay maging mapanuri at maingat sa ganitong uri ng recruitment.